How many calories in a subway tuna sub?

You are reading: “How many calories in a subway tuna sub”. This is a “hot” topic with 2320000 searches/month. Let’s Eyelight.vn learn more about How many calories in a subway tuna sub in this article

Google search results:

Order This, Not That: Subway | Food Network Healthy Eats

How many calories in a subway tuna sub. => Read Now

Calories in Subway Tuna Sub on 9-Grain Wheat Bread (6 …

includes: 9-grain wheat bread, lettuce, tomatoes, onions, green peppers & cucumbers. Nutrition Facts. Calories 480, ( …. => Read Now

Subway 6″ Tuna Nutrition Facts – Fast Food Nutrition

3 Jan 2021There are 470 calories in a 6″ Tuna from Subway. Most of those calories come from fat (45%) and carbohydrates (38%). Customize …. => Read Now

Subway 6″ Tuna Nutrition Facts – Fast Food Nutrition

There are 480 calories in a 6″ Tuna from Subway. Most of those calories come from fat (47%) and carbohydrates (36%). Customize …. => Read Now

Subway Footlong Tuna Nutrition Facts – Fast Food Nutrition

3 Jan 2021There are 940 calories in a Footlong Tuna from Subway. Most of those calories come from fat (45%) and carbohydrates (38%). Customize …. => Read More

Subway Footlong Tuna Nutrition Facts – Fast Food Nutrition

There are 960 calories in a Footlong Tuna from Subway. Most of those calories come from fat (47%) and carbohydrates (36%). Customize …. => Read More

Nutrition Facts for Subway Tuna Sub

Subway Tuna Sub · Calories 524 26% DV · Protein 29g 58% DV · Carbs 38g 13% DV · Fat 29g 37% DV · Fiber 1.7g 6% DV · Sugar 4.6g 9% DV.. => Read More

Calories in Subway Tuna and Nutrition Facts – FatSecret

30 Jun 2018There are 250 calories in 2 scoops (74 g) of Subway Tuna. … * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food …. => Read More

Calories in Subway 6″ Tuna and Nutrition Facts – FatSecret

29 May 2013There are 480 calories in 1 sandwich (250 g) of Subway 6″ Tuna. … * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food …. => Read More

Similar Meaning: “How many calories in a subway tuna sub”

6 inch tuna subway calories on wheat subway tuna sandwich protein subway tuna nutrition no bread 6 inch tuna subway protein Calories 480 470 calories 480 calories calories in a Tuna Subway calories fat calories in a Tuna Subway calories fat 524 250 calories calories sandwich Subway Tuna how much 524 calories .

Other search quires:

You are reading: How many calories in a subway tuna sub belongs to topic: News. If you love this topic, please share it on facebook to let your friends know.

Other references:

Menu – Tuna | SUBWAY.com – United Kingdom (English)

Serving Size. 152 ; Energy (kj). 1451 ; Energy (kcal). 347 ; Fat (g). 11 ; of which saturates (g). 1.4. => Read More

Carbs in Subway Tuna Sub On White Bread With Lettuce And …

Subway Tuna Sub On White Bread With Lettuce And Tomato (6 inch sub) contains 37.8g total carbs, 36.1g net carbs, 28.5g fat, 29.2g protein, and 524 calories.. => Read More

Calories in 6 inch Tuna from Subway – Nutritionix

27 Jun 20226 inch Tuna ; Total Fat 25 · 38% Daily Value ; Saturated Fat · 25% Daily Value ; Trans Fat ; Cholesterol 40 · 13% Daily Value ; Sodium 670 · 28% Daily … => Read More

Calories in Subway Tuna Sub on Hearty Italian Bread

Energy: 694 calories ; Share to Facebook Facebook ; Share to Twitter Twitter ; Share to Pinterest Pinterest … => Read More

Calories in Subway Tuna Sub on 9-Grain Wheat Bread

Proportion of total calories contributed by protein, carbs and fat. … Like to review this product? Members sign in, or sign up for free. AddThis Sharing Buttons. => Read More

Same Topic: How many calories in a subway tuna sub

Carbs in Subway Tuna Sub On White Bread With Lettuce And …

Subway Tuna Sub On White Bread With Lettuce And Tomato (6 inch sub) contains 37.8g total carbs, 36.1g net carbs, 28.5g fat, 29.2g protein, and 524 calories. => Read More

Calories in 6 inch Tuna from Subway – Nutritionix

27 Jun 20226 inch Tuna ; Total Fat 25 · 38% Daily Value ; Saturated Fat · 25% Daily Value ; Trans Fat ; Cholesterol 40 · 13% Daily Value ; Sodium 670 · 28% Daily … => Read More

Calories in Subway Tuna Sub on Hearty Italian Bread

Energy: 694 calories ; Share to Facebook Facebook ; Share to Twitter Twitter ; Share to Pinterest Pinterest … => Read More

Calories in Subway Tuna Sub on 9-Grain Wheat Bread

Proportion of total calories contributed by protein, carbs and fat. … Like to review this product? Members sign in, or sign up for free. AddThis Sharing Buttons. => Read More

12″ Tuna Sub Nutrition Facts – Eat This Much

Blimpie ; How many calories are in 12″ Tuna Sub? Amount of calories in 12″ Tuna Sub: Calories 919, Calories from Fat 378 (41.1%) ; % Daily Value * ; How much fat … => Read More

Calories in Subway 6″ Tuna on Wheat – FatSecret Australia

19 Nov 2014There are 330 calories in 1 serving (236 g) of Subway 6″ Tuna on Wheat. Nutrition Facts. Serving Size. 1 serving (236 g). per serve. => Read More

Find subway-12-in-tuna-sandwich Calories & Nutrition Facts

Search MyFitnessPal for calories, carbs, and nutritional contents for subway-12-in-tuna-sandwich and over 2000000 other foods at MyFitnessPal. => Read More

=> Read More

=> Read More

All you need to know about: Order This, Not That: Subway | Food Network Healthy Eats

 • Definition: What is How many calories in a subway tuna sub? => Read More
 • Address: How many calories in a subway tuna sub, where? => Read More
 • Why: How many calories in a subway tuna sub? => Read More
 • When: How many calories in a subway tuna sub? => Read More
 • How to do: How many calories in a subway tuna sub => Read More
 • How can: How many calories in a subway tuna sub => Read More
 • How many calories in a subway tuna sub, when? => Read More
 • Procedural Instructions: How many calories in a subway tuna sub => Read More
 • How to How many calories in a subway tuna sub? => Read More
 • How many calories in a subway tuna sub for how long/ how long does it take? => Read More
 • How often does How many calories in a subway tuna sub? => Read More
 • How many calories in a subway tuna sub How much/ how much is it? => Read More
 • How many calories in a subway tuna sub Price/How much does it cost? => Read More
 • How many calories in a subway tuna sub how much interest? => Read More
 • Which: How many calories in a subway tuna sub is better? => Read More
 • How many calories in a subway tuna sub updated (latest/current) today => Read More
 • Information about: How many calories in a subway tuna sub. => Read More
 • Example: How many calories in a subway tuna sub. => Read More
 • Lookup: How many calories in a subway tuna sub. => Read More
 • Profile: How many calories in a subway tuna sub. => Read More
 • Job Description: How many calories in a subway tuna sub. => Read More
 • Plan:How many calories in a subway tuna sub. => Read More
 • Code: How many calories in a subway tuna sub. => Read More
 • Recruitment Notice: How many calories in a subway tuna sub. => Read More
 • Cost: How many calories in a subway tuna sub. => Read More

Giới thiệu: Rohto Nhật Bản

Nước nhỏ mắt Rohto Nhật Bản Vitamin hỗ trợ mắt mỏi yếu chống cận thị. Sản phẩm giúp:
+ Tăng cường sức khỏe vùng mắt, giảm tình trạng mỏi mắt
+ Thúc đẩy quá trình trao đổi chất cho mắt và cải thiện mệt mỏi mắt
+ Bảo vệ các bề mặt góc cạnh mắt, làm giảm các triệu chứng mệt mỏi liên quan đến mắt.
+ Hỗ trợ phòng các bệnh về mắt do tác nhân môi trường như máy tính, bơi lội, khói bị
+ Mang lại cảm giác dễ chịu, mát mẻ làm cho đôi mắt đang bị mệt mỏi cảm thấy tươi tỉnh và khỏe

Bình luận bài viết này

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim