How do you say wax in spanish? 🟢 latest update from Eyelight® consultancy agency

You are reading: “How do you say wax in spanish”. This is a “hot” topic with 32600000 searches/month. Let’s Eyelight.vn learn more about How do you say wax in spanish in this article

Google search results:

Wax in Spanish | English to Spanish Translation – SpanishDict

wax ; a. · la cerilla (F) ; b. · el cerumen (M) ; c. · la cera (F).. => Read Now

Translate wax from English to Spanish

Translate wax from English to Spanish · wax → cera · wax → cera · wax → encerar, bolear, depilar, devenir, crecer · wax → crescer, cera, lustre, betún para …. => Read Now

How to say wax in Spanish – WordHippo

How to say wax in Spanish ; encerado adjective ; wax ; el cerumen noun ; earwax, cerumen ; la cerilla noun …. => Read Now

How to say “candle wax” in Spanish – WordHippo

How to say candle wax in Spanish ; cera de la vela ; candle wax …. => Read Now

Spanish Translation of “wax” – Collins Dictionary

In other languages. wax · American English: wax /ˈwæks/ · Brazilian Portuguese: polir · Chinese: 给…上蜡 · European Spanish: encerar · French: cirer · German: wachsen …. => Read More

2 Translation results for wax in Spanish – Nglish

How to say wax in Spanish – Translation of wax to Spanish by Nglish, comprehensive English – Spanish Dictionary, Translation and English learning by …. => Read More

Translate “wax” from English to Spanish – Interglot Mobile

Wiktionary · apply wax to. wax → encerar; bolear; · remove hair from. wax → depilar; · to assume specified characteristic. wax → devenir; · literary: grow. wax …. => Read More

waxing – Spanish translation – Linguee

waxing noun— · depilación f · encerado m.. => Read More

candle wax – Spanish translation – Linguee

wax candle noun— · vela de cera f · See also: …. => Read More

Similar Meaning: “How do you say wax in spanish”

how do you say candle wax in spanish how do you say wax in french how to say brazilian wax in spanish ear wax in spanish floor wax in spanish wax wax Spanish wax wax wax wax say wax in Spanish say wax in Spanish wax wax wax Spanish say wax in Spanish wax wax wax wax wax waxing wax Spanish wax wax .

Other search quires:

You are reading: How do you say wax in spanish belongs to topic: Q&A. If you love this topic, please share it on facebook to let your friends know.

Other references:

Waxing | Traductor de inglés a español

waxing · 1. (relativo a la luna). a. creciente. A waxing moon, almost full, lit the night sky. · 2. (acción de depilar). a. la depilación con cera (F). Regular … => Read More

wax – English-Spanish Dictionary – WordReference.com

wax n, (candle material), cera nf ; Linda dipped a wick into the melted wax to make a candle. ; Linda introdujo una mecha en la cera derretida para hacer una vela …. => Read More

How to say “Waxing” in Mexican Spanish and 26 more … – Drops

How to say “Waxing” in Mexican Spanish and 26 more useful words. American English. waxing. waxing-la depilación.svg. Mexican Spanish. la depilación … => Read More

WAX – Translation in Spanish – bab.la

“wax” in Spanish ; {vb} · encerotar; cerotear; depilar; simonizar; crecer (luna) ; {v.t.} · encerar; depilar con cera ; {v.i.} · crecer ; {noun} · cera; cerilla; cerote … => Read More

WAX – Translation in Spanish – bab.la

“wax” in Spanish ; {vb} · volume_up. encerotar; cerotear; depilar; simonizar; crecer (luna) ; {v.t.} · volume_up. encerar; depilar con cera ; {v.i.} · volume_up. => Read More

Same Topic: How do you say wax in spanish

wax – English-Spanish Dictionary – WordReference.com

wax n, (candle material), cera nf ; Linda dipped a wick into the melted wax to make a candle. ; Linda introdujo una mecha en la cera derretida para hacer una vela … => Read More

How to say “Waxing” in Mexican Spanish and 26 more … – Drops

How to say “Waxing” in Mexican Spanish and 26 more useful words. American English. waxing. waxing-la depilación.svg. Mexican Spanish. la depilación … => Read More

WAX – Translation in Spanish – bab.la

“wax” in Spanish ; {vb} · encerotar; cerotear; depilar; simonizar; crecer (luna) ; {v.t.} · encerar; depilar con cera ; {v.i.} · crecer ; {noun} · cera; cerilla; cerote … => Read More

WAX – Translation in Spanish – bab.la

“wax” in Spanish ; {vb} · volume_up. encerotar; cerotear; depilar; simonizar; crecer (luna) ; {v.t.} · volume_up. encerar; depilar con cera ; {v.i.} · volume_up. => Read More

How to Say Wax in Spanish – In Different Languages

If you want to know how to say wax in Spanish, you will find the translation here. We hope this will help you to understand Spanish better. => Read More

How Do You Say Wax In Spanish? – Bilingual Dictionary 7249

wax, You say la cera in Spanish! This is a Bilingual Dicrionary that will help you say English words into Spanish. You can take a quiz about wax in Spanish, … => Read More

How Do You Spell Wax In Spanish? – Bilingual Dictionary 7249

wax, You spell la cera in Spanish! This is a Bilingual Dicrionary that will help you spell English words into Spanish. You can take a quiz about wax in Spanish, … => Read More

How Do You Say Wax In Spanish? – Bilingual Dictionary 7248

wax, You say cera in Spanish! This is a Bilingual Dicrionary that will help you say English words into Spanish. You can take a quiz about wax in Spanish, … => Read More

=> Read More

All you need to know about: Wax in Spanish | English to Spanish Translation – SpanishDict

 • Definition: What is How do you say wax in spanish? => Read More
 • Address: How do you say wax in spanish, where? => Read More
 • Why: How do you say wax in spanish? => Read More
 • When: How do you say wax in spanish? => Read More
 • How to do: How do you say wax in spanish => Read More
 • How can: How do you say wax in spanish => Read More
 • How do you say wax in spanish, when? => Read More
 • Procedural Instructions: How do you say wax in spanish => Read More
 • How to How do you say wax in spanish? => Read More
 • How do you say wax in spanish for how long/ how long does it take? => Read More
 • How often does How do you say wax in spanish? => Read More
 • How do you say wax in spanish How much/ how much is it? => Read More
 • How do you say wax in spanish Price/How much does it cost? => Read More
 • How do you say wax in spanish how much interest? => Read More
 • Which: How do you say wax in spanish is better? => Read More
 • How do you say wax in spanish updated (latest/current) today => Read More
 • Information about: How do you say wax in spanish. => Read More
 • Example: How do you say wax in spanish. => Read More
 • Lookup: How do you say wax in spanish. => Read More
 • Profile: How do you say wax in spanish. => Read More
 • Job Description: How do you say wax in spanish. => Read More
 • Plan:How do you say wax in spanish. => Read More
 • Code: How do you say wax in spanish. => Read More
 • Recruitment Notice: How do you say wax in spanish. => Read More
 • Cost: How do you say wax in spanish. => Read More

Giới thiệu: Rohto Nhật Bản

Nước nhỏ mắt Rohto Nhật Bản Vitamin hỗ trợ mắt mỏi yếu chống cận thị. Sản phẩm giúp:
+ Tăng cường sức khỏe vùng mắt, giảm tình trạng mỏi mắt
+ Thúc đẩy quá trình trao đổi chất cho mắt và cải thiện mệt mỏi mắt
+ Bảo vệ các bề mặt góc cạnh mắt, làm giảm các triệu chứng mệt mỏi liên quan đến mắt.
+ Hỗ trợ phòng các bệnh về mắt do tác nhân môi trường như máy tính, bơi lội, khói bị
+ Mang lại cảm giác dễ chịu, mát mẻ làm cho đôi mắt đang bị mệt mỏi cảm thấy tươi tỉnh và khỏe

Bình luận bài viết này

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim